Zoznam článkov

Orientácia na stránkach Dráčik

Odporúčame cteným zákazníkom, aby navštevovali len tie stránky, tovary a texty, ktoré v nich nevyvolávajú nepríjemné pocity.

Presne tak, ako to robia malé deti. Ak má dieťa záujem iba o bábiku, nebude si prezerať autíčka a naopak.
Takže, ak sa dieťaťu niečo nepáči, alebo niečomu nerozumie, tak sa tým jednoducho nezaoberá.

 

Prajem Vám príjemné prezeranie stránok, Víglaský

Mier

Slováci si želajú mier pre všetky národy. Chceme naše územie bez cudzích vojsk a základní.
Pokračovať na celý článok

Modrá planéta a život na prvom mieste.

Modrá planéta a život na prvom mieste. Tak ako sa nedá krájať život, tak je nemožné deliť planétu. Láska k vlasti je prejavená láskou k celej zemi a láska k životu, láskou ku všetkému živému. Existencia národov a štátov má svoj význam. Ochrana jednotlivých národov, ich kultúr a štátov je nesmierne dôležitá. Združuje charakterovo blízkych jednostlivcov, umožňuje ich rozvoj a prispieva k celoplanetárnej rozmanitosti. Preto je dôležité zachovať spo...
Pokračovať na celý článok

Pôvod a podstata zla.

PÔVOD A PODSTATA ZLA. Na počiatku bola závisť. Niekto má niečo čo ja chcem. Slobodu, múdrosť, šťastie, lásku, úspech, krásu, územie, materiálne hodnoty. Závisťou ich určite nezískam. Zo závisti vznikla nenávisť. Jej prejavom je odsudzovanie, ohováranie, škodenie, pohŕdanie, strach. Vyvrcholením je vražda predmetu závisti. KRUH ZLA JE UZAVRETÝ.
Pokračovať na celý článok

Protesty zmeňme na „spoluprácatesty"

PROTESTY ZMEŇME NA „SPOLUPRÁCATESTY". Ak chcem zmenu, tak je dôležité navrhnúť riešenie a aktívne to riešenie zrealizovať. Každý osobne vie urobiť čin, akciu okamžite. Zmenu nedosiahneme, ak budeme iba poukazovať nato, kto čo mal urobiť ale neurobil, kritizovať, nadávať, vyčítať, oviňovať. Ak je niekto v štátnej správe, platený z našich peňazí, tak musí preukazovať výsledky a musí byť braný na zodpovednosť. To určite. Keď pracujet...
Pokračovať na celý článok

Ľudia zobuďte sa!

ĽUDIA ZOBUĎTE SA! Čaká sa na to čo si vyberieme. Mier, potraviny, energie, normálnu vládu. My si to musíme vybrať. Nikto to za nás neurobí. Prečo by mal? Ľudia čakajú čo urobia ostatní, ale ostatní čakajú čo urobia tí druhí a tí čakajú  čo povedia v televízií. Ak chcete na obed kura, tak budete čakať čo vám odporučí komisia prázdnych makovíc? Tá vám odporučí ovsené vločky. Dáte si vločky? Takto to funguje. Čaká sa nato, že vyjadrí...
Pokračovať na celý článok

Skutočný kráľ

SKUTOČNÝ KRÁĽ. Skutočným našim kráľom je ten, ktorý má kráľovskú krv. Kráľovská krv je elixír čistých energií. Je to produkt múdrosti, vznešenosti, odvahy, sily, spravodlivosti, súcitu a lásky. Ovocie jeho stromu je lahodné a sladké. Produktom hlúposti, neprávosti, bezcitnosti, krutosti, zákernosti a zbabelosti je krv hadia. Ovocím takého stromu je utrpenie. 
Pokračovať na celý článok

Jediné odpustenie.

JEDINÉ ODPUSTENIE. Previnenia ukryté hlboko v ľudskej duši. Pochybenia a zlyhania, ktoré nás prenasledujú a zhrýzajú naše svedomie. Človek na počiatku vložený do láskavého lona prírody. Čistá duša. Jej čistota by nikdy nebola narušená, keby sa neoddelila od celku. Vzniklo Ja miesto My. Všetko by bolo na poriadku, keby sa Ja necítilo byť niečo iné ako My. Začiatkom všetkých vnútorných previnení bolo uprednostnenie Ja pred My. Uprednostnen...
Pokračovať na celý článok

Držanie života pri živote, životaschopnosť

DRŽANIE ŽIVOTA PRI ŽIVOTE, ŽIVOTASCHOPNOSŤ. Povedať chcem žiť nie je to isté ako byť životaschopný. Životaschopné je láskyplné a len ja chcem je egoistické. Životaschopný človek tvorí, udržiava a chráni život. Život ako taký. Každý človek je jednou bunkou živého organizmu. Môže si bunka v tele povedať nepotrebujem iné bunky? Ktorá je dôležitejšia? Mozgová, srdcová alebo v pečeni? Každá je dôležitá a jedna bez druhej neprežije. Medzi bunkami v zd...
Pokračovať na celý článok

Byť sám sebou

BYŤ SÁM SEBOU. Na to, aby ste niečo dosiahli a normálne existovali, nepotrebujete byť na niekom závislí alebo sa mu dokonca niekam strkať. Nepotrebujete mať na čele vytetovanú zástavu Americkú, Anglickú, Belgickú, Čínsku, Iránsku, Izraelskú, Mexickú, Nemeckú alebo Ruskú. Čo neznamená, že sa nemôžete so všetkými normálnymi ľudmi priateliť, pomáhať si a spolupracovať. VERIŤ SI A NEBÁŤ SA.
Pokračovať na celý článok

Ako dosiahnuť všetko potrebné

AKO DOSIAHNUŤ VŠETKO POTREBNÉ Spoločným úsilím a záujmom. Sloboda, prosperita, rozkvet, zdravie, životné prostredie, kultúra, všetko závisí len od nás. Kým toto nepochopíme a nezačneme realizovať, tak sa nič nezmení a veci sa budú zhoršovať. Nečakajme, že nejaký super hrdina to vyrieši a dosiahne za nás. Síce tu takí machri boli aj sú. Vyhlasujú, poďte za mnou a ja to za vás vybavím. Nikto nám to nedá alebo nezoberie bez...
Pokračovať na celý článok

Základ riešenia všetkých problémov

Základ riešenia všetkých problémov. Dôvodom prečo vznikajú všetky komplikácie je pasivita, nezáujem, nečinnosť, ľahostajnosť a nepoctivosť občanov.   Zdražovanie energií má za následok nedostatok niektorých tovarov a zvyšovanie cien všetkého. Okrem zdražovania sa znefunkčňujú aj iné články fungovania spoločnosti. Má to dopad na služby, bezpečnosť, spravodlivosť, zdravotníctvo, školstvo, šport, kultúru, úrady a ďalšie. Niektoré...
Pokračovať na celý článok

Spravodlivý neodsúdi spravodlivého

SPRAVODLIVÝ NEODSÚDI SPRAVODLIVÉHO. Môže spravodlivý človek odsúdiť celý národ? Veď v ňom žijú nevinné malé deti, dobrí ľudia. Doktori, ktorí zachraňujú životy bez ohľadu na národnosť. Vedci, ktorých prínos je pre celé ľudstvo. Spravodlivý, dobrý človek nemôže. V žiadnom prípade. To neprichádza do úvahy. Kolektívna vina, diablov vynález. Tento národ je zlý, toto etnikum je zlé. Ako môže národ povedať, že iný národ alebo etnikum treba potrest...
Pokračovať na celý článok

Rozdelenie národov na pre a proti

ROZDELENIE NÁRODOV NA PRE A PROTI Pre a proti vytvára polaritu a polarita vytvára napätie. V prírode vytvorené napätie sa prirodzene vybíja a vzniká rovnovážny stav. Rozdelená, chorá myseľ rozdeľuje národy na dobré a zlé, lebo má potrebu rozdeľovať. Ale každý národ má ľudí, ktorí sú lepší ako tí, čo rozdeľujú a súdia ľudí v iných národoch. Zjednocujúca myseľ zbližuje národy a ľudí. Je to milujúca myseľ. Zjednotenie je láska a pokoj, ...
Pokračovať na celý článok

Prirodzený zánik EÚ

Európa musí ožiť a EÚ prirodzene zaniká. Toto je bezpochyby najväčšia kríza v Európe od druhej svetovej vojny. Európska Únia, ako zoskupenie štátov, zlyhala v základných oblastiach ako bezpečnosť a hospodárstvo. Totálna absencia lídrov schopných určovať a napĺňať ciele, riadiť, rozhodovať, nerovnaký meter pri posudzovaní, nespravodlivosť, hrubo prekročené deficity, super inflácia, korupcia, vojna, utečenecká, energetická kríza a potravinová...
Pokračovať na celý článok

Politická a mediálna podpora zabíjania civilistov

POLITICKÁ A MEDIÁLNA PODPORA ZABÍJANIA CIVILISTOV. Uvediem príklad, na základe ktorého si môže každý súdny človek s dušou, svedomím a rozumom overiť fakty a vytvoriť vlastný názor. V roku 2002 začala štvavá politická aj mediálna kampaň proti suverénnemu štátu Irak. Bola založená na tvrdeniach, že Irak vyrába chemické zbrane. Mediálna kampaň bola vedená v štýle 1000 akože dôkazov proti Iraku a možno 1 dôkaz v prospech. Pred, počas aj po vojne. ...
Pokračovať na celý článok

Slobodný prejav

Slobodný prejav. Pokojne vyjadrite svoj názor. Nebojte sa, že sa vám to nepodarí, niekto s vami nebude súhlasiť, alebo sa vám dokonca bude nejaký úbožiak smiať. Strach a obava vyjadriť sa, vytvorí totalitu mysle a z nej totalitnú spoločnosť. Iba vo svojej podstate neslobodný človek bráni inému v slobodnom konaní. Hľadajte pravdu. Preberanie neoverených názorov a informácií je síce pohodlné, ale nebezpečné. Buďte sami...
Pokračovať na celý článok

Referendum 2022

REFERENDUM 2022 Otázky: 1. ČAKÁTE NA ZÁZRAK? 2. ČO STE PREŇ OCHOTNÍ UROBIŤ? Jednoznačne treba vždy urobiť všetko najlepšie, aby bolo lepšie. Nečakať. Nečakať čo urobia iní. Ale tváriť sa, že idem niečo zmeniť a pri tom je všetko po starom, tiež nie je v poriadku.Čo sa okrem petície na vyhlásenie referenda urobilo? Politici aj ľudia. Iste niekde treba začať. Fajn. A čo potom? Viete, ja mám toho pána, ktorý tak zapálene rozpráva ce...
Pokračovať na celý článok

Okupanti, vlastizradcovia a kolaboranti, straťte sa!

OKUPANTI, VLASTIZRADCOVIA A KOLABORANTI, STRAŤTE SA! Slováci nie sú agresor, ale ani prispané ovce vedené na porážku. VLASŤ TREBA BRÁNIŤ AJ VOJENSKOU SILOU, KEĎ NIE JE INÁ MOŽNOSŤ. Dráčik sa nikdy nehral na pacifistu. Kde ste o tom našli zmienku? Ani neviem, prečo tu nejaké popletené, demagogické hlavičky z neho robia agresora, keď bráni zvrchovanosť Slovenska a slobodu. Výklad pojmov. Okupant je ten, kto bez súhlasu občanov obsadí ich k...
Pokračovať na celý článok

Snaha o rovnováhu vzťahov

SNAHA O ROVNOVÁHU VZŤAHOV. Prirodzeným stavom v prírode je jednota, prepojenosť a kontinuita. Len taký prirodzene sa tvoriaci les je dokonalá harmónia nekonečného množstva rastlín, živočíchov a nerastov. Ľudský organizmus je podobne komplikovaný a dokonalý systém. Všetko funguje na základe zákonov. Ak do tohto systému nejako nevhodne zasiahnete, narušíte prirodzený chod vecí a vychýlite ho z rovnováhy. Človek, spoločenstv...
Pokračovať na celý článok

Narodiť sa ako dospelý

NARODIŤ SA AKO DOSPELÝ. Keby si mohol každý dospelý človek vybrať, že sa môže znova narodiť s tým, že všetko čo vedel by mu zostalo, iba všetky nepríjemné, nepekné zážitky a pocity by sa mu vymazali z pamäte. Fakticky od prvého momentu by musel byť šťastný, na nič by nefrflal, nikoho by neodsudzoval a ničoho sa nebál. Miloval by život, ľudí, zvieratá, prírodu, zo všetkého by sa tešil a všetko by robil s radosťou. Ako to teda môžeme dosia...
Pokračovať na celý článok

Život alebo strach

ŽIVOT ALEBO STRACH. Postrachom všetkých strachov je strach zo smrti. Z neho vyplývajú všetky ostatné strachy. On spôsobuje paradoxne to, že sme smrteľní. Egoizmus je produkt strachu. Duša je večná a nesmrteľná. Fyzické telo je dočasné a smrteľné. Na ich rozhraní je rozum. Učí sa a ochutnáva zo stromu poznania dobrého a zlého. Myslieť môžeme s láskou, najvyššou energiou čím sa stávame duchovnými, nesmrteľnými aleb...
Pokračovať na celý článok

Pracujeme, tvoríme, alebo sme umelci?

PRACUJEME, TVORÍME, ALEBO SME UMELCI? Či je to upečený chlieb, vykopaná jama, vyliečený pacient, alebo namaľovaný obraz. Umenie učiť, odovzdať informáciu, poradiť, alebo poskytnúť službu. Schopnosť tvoriť je dar, ktorý nám umožňuje sa realizovať využitím rozumu, daností, kreativity, zručností a svojou vôľou urobiť niečo užitočné pre spoločnosť. Vyberme si hlavne prácu, ktorá nás teší a napĺňa. Prácou sme prepojení so svetom, ako li...
Pokračovať na celý článok

Premýšľanie o rozume

PREMÝŠĽANIE O ROZUME. Koho by to napadlo, že rozum sme dostali aj hlavne na to, aby sme mohli rozmýšľať o tom, že načo máme rozum. Rozumom sa rozhodujeme a to je pre náš osud rozhodujúce. Rozhodnúť sa môžeme lepšie, alebo horšie. Hlavne, že to bolo naše rozhodnutie. Nabudúce sa rozhodneme ešte lepšie. Zmysluplnú existenciu nám zabezpečia naše zmysly a zdravý rozum. Každý z nás ho má a nemusí používať rozum niekoho iného. Nielen svaly, ale ...
Pokračovať na celý článok

Víťazstvo ľudstva

VÍŤAZSTVO ĽUDSTVA. Chcel nás oklamať, že je pánom sveta a všetko mu patrí, ale bol len správca a nájomník. Strašil nás, že sme iba smrteľné telo, ale my vieme, že sme nesmrteľná duša. Nahováral nám, že je stvoriteľ a liečiteľ. Prezreli sme ho, že je iba kúzelnícky podvodník. Že všetko čím sme, čo potrebujeme a máme je od neho, aby sa mu ľudia klaňali. Nič iné nie je ďalej od pravdy. Náš dokonalý rozum a cit, ktorými vyriešime všetko, c...
Pokračovať na celý článok

Život je láska

ŽIVOT JE LÁSKA. Láska je čistá energia prejavom ktorej je svetlo. Nádherné, žiarivé ako slnko. S vychádzajúcim slnkom sa všetko prebúdza, kvety sa otvárajú, vtáky vyspevujú, príroda sa teší z nového dňa. Život bez lásky nie je možný. S miznúcim svetlom sa život stáva ponurým až úplne zhasne. Láska rozptýli náš smútok, problémy, odvráti nešťastie a vylieči choroby. To ona formuje náš osud. Pohybujeme sa medzi šťastím a neš...
Pokračovať na celý článok

Elektronický koncentrák.

SPOZNÁVAJ A UŽÍVAJ SI ELEKTRONICKÝ KONCENTRÁK.   Cestovné kancelárie Sme tu s Vami, Pravda zvíťazí, Neaktuálne aktuality, Denník Nedenník, Nezízaj a Ajajaj Vás pozývajú na jedinečný zájazd po Čínskych lockdownoch. Účastníci si budú môcť naplno užiť pobyt v karanténnych kempoch, do sýtosti si ponosiť ochranné pomôcky, vrátane neprievzdušných kombinéz. Súčasťou sú aj kurzy testovania a ochutnávky vakcín. Čas si budú môcť krátiť sledovaním...
Pokračovať na celý článok

Nápravnovýchovná zóna 666-Zem

Položme si prvú otázku. Kto sú to vlastne tie tvory, ktoré aktuálne pobehujú po zemi a ktoré si hovoria človek? Obzrúc sa okolo seba musí byť bytosti, ktorej citlivosť je aspoň na úrovni dážďovky niečo podozrivé. Násilie, teror, deviácia, bezcitnosť, egoizmus. Všetko živé využiť, zotročiť, utýrať, zabiť, vrátane človeka. Zo psa urobiť mačku a z mačky kocúra. Prírodu vyťažiť a speňažiť...

Pokračovať na celý článok

Lož a faloš

Lož a Faloš. Hanba na 1000 rokov. Dlho pripravovaná vojna skončila fiaskom. Keďže sme dostali na frak, tak ponúkame zmierenie. Kto nám ešte bude veriť? Nikto. Nemôžeme veriť ani sebe samým. Uzavrieme prímerie, aby sme sa pripravili na ďalší útok? Urobíme to čo je pre nás výhodné, lebo niečo potrebujeme, jedoducho obchod. Bez ohľadu na to, ako vyzeráme pred svetom. Vyzeráme na zaplakanie.
Pokračovať na celý článok

Samozrejmosť

Samozrejmé je len to, že nič nie je samozrejmosť. Miliarda miliárd samozrejmostí znamená život. Plod, jeho vznik a vývoj, duša, narodenie, tlkot srdca, dych, krv, materské mlieko, kyslík vo vzduchu, necht alebo vlas. Existuje viac samozrejmých javov v prírode, ako máme mozgových buniek. Očakávame, že všetko samozrejmé niekto zariadi, akurát my samozrejme nemusíme zariadiť nič? Ak sa každý z nás niečím pričiní, tak bude...
Pokračovať na celý článok

Ničota

Slovensko sa zásluhou občanov prepadá do ničoty. Deštruktívna činnosť politikov nastavuje ľuďom zrkadlo. Pre pochopenie tohto diania je nutná sebareflexia. Schopnosť sebareflexie klesá s rastúcim egoizmom. Egoizmus vzniká na základe strachu. Strach vyplýva z nedostatku sebadôvery. Slabá sebadôvera je dôsledok absencie viery.
Pokračovať na celý článok

Povedz prečo?

Keď bombardovali vojská NATO iné štáty, boli sme v pohode. Keď deti pochovávali rodičov a rodičia deti, pozerali sme telenovely. Keď nemali čo jesť, hodovali sme. Keď utekali z domovov alebo ich stratili, spokojne sme spali. Keď mrzli v pivniciach pri sviečke, my sme to necítili. Keď prišli o všetko, nám rástlo HDP. Keď sa nám stane niečo podobné, tak si len na to spomeňme.

Pokračovať na celý článok

Vlak peklo

Prosím pozor. Upozornenie z centrály Najvyššieho, pre cestujúcich na trase New York, Tel Aviv, London city, Vatikán, Zürich, Bratislava, Kúty, Praha s konečnou stanicou v Pekle. Odchod vlaku je o 5 minút 12. Spiatočný vlak je plánovaný o tisíc rokov. Žiadame tých, ktorí si cestu rozmysleli, aby urýchlene opustili vlak. Upozornite na to hlavne starších, slabšie počujúcich pasažierov. Lebo počúvali a nepoč...
Pokračovať na celý článok

Nechceme našu likvidáciu

Slovensko odmieta akúkoľvek účasť vo vojne na Ukrajine. Žiadne zbrane, žiadne akože mierové, čiže vojenské sily. Nechceme predlžovať utrpenie ľudí žijúcich na Ukrajine. Týmto si priamo vypýtame vojnu na našom území. Vojna je utrpenie, smrť, ničenie. Tí, ktorí to plánujú, dobre vedia o čom píšem. Táto krajina vám nepatrí. Faktory ako sankcie, deštrukcia hospodárstva, plyn, ropa, inflácia, devalvácia, zvyšovanie cien, pandémia, at...
Pokračovať na celý článok

Rozprávka o Slovensku.

Rozprávka o samostatnom a zobudenom Slovensku. Mám taký pocit, že sa rysuje niekoľko možných scenárov, ale ani v jednom sa nepočíta, že by sme mali ešte existovať.   Obdobie prípravné. Ježibaba sa rozhodla že si upečie Slovensko. Začnem až od volieb, ale začiatok je niekde inde. Tá bola zahájená na základe “vhodne“ vybraných, vytipovaných, spropagovaných a následne zvolených politikov a dosadených...
Pokračovať na celý článok

Pomoc

Čakáme na pomoc, alebo pomáhame.   Uvediem len tri veci. Zdravotný stav, ceny a dostatok základných potrieb. Situácia sa stále zhoršuje. Ceny stúpajú, to si asi všimol každý, ale stále je čo nakupovať, to sa však môže čoskoro zmeniť. Hlavne v potravinách. Jedna vec sú ceny, ale vplyvom rôznych experimentov sa zhoršil zdravotný stav obyvateľstva. Kapacity na poskytnutie pomoci sa zmenšili. Vinník tohto stavu sa nájde ih...
Pokračovať na celý článok

Kde bolo, tam bolo.

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden ústav pre duševne chorých ľudí. Ako to už v takom ústave chodí, žiaden z pacientov nepripustil, že chorý je on, ale všetci ostatní. Podľa tvrdenia jednotlivcov tam boli slávni herci, speváci, vedci, celebrity, Napoleón, Marylin Monroe a nemohli chýbať ani prezidenti, premiéri a iné dôležité osobnosti. Len jeden pacient bol akýsi čudný. Nemal žiadnu funkciu, nič neznamenal, ba dokonca sa nedal...
Pokračovať na celý článok

Odsudzovanie.

Posudzovanie, odsudzovanie, súdenie, konflikt, vojna... Jadrová vojna?   Je to úplne jednoduché. Konflikt na Ukrajine začal presne tým istým spôsobom, ako sa to teraz deje u nás. My sme tí dobrí a vy ste tí zlí. A postupne to gradovalo. Od odsudzujúceho slova sa prešlo na reč zbraní. Rusi sú presne takí istí ľudia, ako Slováci, alebo ľudia iných národov. Sú medzi nimi poctiví, nepoctiví, vlastenci, vlastizradcovia, dobros...
Pokračovať na celý článok

Inzerát

Máme záujem o nákup plynu vo väčšom objeme pre Slovensko. Rozhoduje cena, nie mena. Skvapalnený plyn nám neponúkajte. Súrne, zásoby sa míňajú.
Pokračovať na celý článok

Mier svetu

UKRAJINA A S ŇOU CELÝ SVET POTREBUJÚ MIER   Ak to niekto myslí s Ukrajinou úprimne, musí trvať na okamžitej mierovej dohode, ktorá dá bezpečnostné záruky všetkým zainteresovaným stranám konfliktu. Ďalšie zbrane a predlžovanie konfliktu znamená zbytočne preliatu krv a obete. Kto chce súdiť a odsudzovať kohokoľvek, nech sa radšej pozrie do zrkadla a beží sa zmieriť so svojím nepriateľom. Ak nenávidíš čo i ...
Pokračovať na celý článok

List Bohu

Milý Bože. Ani sme sa nenazdali a opäť zúri vojna. Nenávisť, chamtivosť, bezcitnosť, egoizmus, faloš, ľahostajnosť, hlúposť a lenivosť prekročili únosnú mieru. Dlhé roky na Ukrajine aj inde vo svete zomierajú ľudia, trpia deti. Ako sme im pomohli? Ako sme sa pričinili, aby si sadli za stôl a dohodli sa, keď toho sami neboli schopní. Miesto pokoja hľadáme konflikt, miesto priateľa vytvárame nepriateľa. Vidíme smietku v oku blížneho, vo svojom...
Pokračovať na celý článok

Jednota

Pozdravujem Vás Slováci. Včera 9. februára 2022 sa mi dvakrát tlačili slzy do očí. Prvý, keď Petra nezlomnou snahou a bojovnosťou vybojovala zlato pre seba aj Slovensko. Druhý, veď viete. Mnohí ste príkladne bojovali za zvrchovanosť Slovenska. Bolo nás veľa, ale tých druhých bolo viac. Viac bolo tých čo chceli opak, tých, ktorým to bolo jedno alebo ani nevedeli, že sa niečo rieši. Národ, ako celok, stále nevieme stáť na vlastných n...
Pokračovať na celý článok

Ľuďom dobrej vôle

Ľuďom dobrej vôle: Želajme si, aby nedošlo ku podpísaniu a naplneniu tejto ÚTOČNEJ DOHODY, aby prípadné obete a škody nezaťažili naše svedomie, tak ako to bolo v prípade iných vojen, ktorých sme sa zúčastnili buď priamo, s našim súhlasom alebo mlčaním.
Pokračovať na celý článok

Milé deti

Milé deti, Mnohí sa pýtajú prečo na stránke, kde sa predávajú hračky, ktoré majú prinášať deťom radosť píšem o veciach ako samostatnosť, mier alebo vojna. Píšem, lebo nemám inú možnosť a považujem to za dôležité vyjadriť svoj názor a postoj. V auguste 1968, keď som mal 6 mesiacov, stál pod našimi oknami 15 metrov od izby okupačný tank a vojaci. Kto to nezažil, tak si nevie predstaviť aký strach mali všetci rodičia o&...
Pokračovať na celý článok

Suverenita

Priateľ ťa neoberie o suverenitu, iba otrokár. Slobodný človek sa suverenity dobrovoľne nevzdá, iba otrok. My sme Slováci, nie otroci.
Pokračovať na celý článok

Budúcnosť detí

Kto chce mier, bude mať mier. Kto chce vojnu, bude mať vojnu. Zbraňami mier nedosiahneš. Myslite na budúcnosť detí.
Pokračovať na celý článok

Značka
Veková skupina
-
Cena od-do
-


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií