Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Zákazníkov Dráčik

 

Podmienky spracovania osobných údajov v databáze

registrovaných zákazníkov obchodov Dráčik

podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

 

1.       Úvod

Vyslovením súhlasu so spracovaním osobných údajov pri registrácii do databázy zákazníkov obchodov Dráčik udeľuje fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) spoločnosti Dráčik – DUVI SK s.r.o., so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79245 / B, ako prevádzkovateľovi (správcovi) podľa ustanovenia § 4 odst. 2 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“), svoj súhlas so spracovaním ich osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne.

 

2.       Rozsah spracovania

Osobné údaje dotknutá osoba poskytuje pri registrácii v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, a k týmto údajom sú ďalej priraďované údaje o nákupoch tovaru v predajniach Dráčik, na webových stránkach Dráčik alebo o nákupoch prostredníctvom Mobilnej aplikácie Dráčik a o využívaní vernostnej karty Dráčik – Rozprávkovej karty, ak je dotknutá osoba jej držiteľom (ďalej len „Osobné údaje“).

 

3.       Špeciálne ustanovenia pre Mobilnú aplikáciu Dráčik

Ak sa dotknutá osoba rozhodne využívať mobilnú aplikáciu Dráčik (ďalej len „Mobilná aplikácia“) na svojom mobilnom zariadení, platia pre ňu Zásady súkromia Mobilnej aplikácie Dráčik.

Mobilná aplikácia môže využívať niektoré funkcie mobilného zariadenia užívateľa a získať tak prístup k osobným údajom užívateľa. Konkrétne sa jedná o tieto funkcie:

a)       Funkcie polohovacieho zariadenia – ak má používateľ na svojom mobilnom zariadení zapnutú funkciu polohovacích služieb, bude Mobilná aplikácia so súhlasom užívateľa využívať lokalizačné údaje mobilného zariadenia pre účely vyhľadania najbližších predajní Dráčik v okolí a navigácie k nim; v Mobilnej aplikácii je možné zakázať prístup k dátam z polohovacích služieb mobilného zariadenia (v závislosti na vývojovej verzii operačného systému, ktorý mobilné zariadenie využíva);

b)      Funkcie fotoaparátu – ak je užívateľ Mobilnej aplikácie držiteľom vernostnej karty Dráčik – Rozprávková karta, bude Mobilná aplikácia využívať funkciu fotoaparátu na skenovanie čiarového kódu vernostnej karty, pokiaľ sa užívateľ rozhodne prostredníctvom Mobilnej aplikácie uskutočniť nákup v obchode Dráčik za pomoci svojej vernostnej karty; užívateľ Mobilnej aplikácie má možnosť uskutočniť nákup bez využitia Mobilnej aplikácie v ktorejkoľvek predajni Dráčik alebo na webových stránkach Dráčik a v takom prípade nebude funkcia fotoaparátu využitá;

c)       Funkcia hlásenia chýb – ak dôjde v aplikácii k chybe (zlyhaniu), bude táto udalosť zaznamenaná prostredníctvom služieb tretích osôb v mobilnom zariadení a dáta budú odoslané Poskytovateľovi Mobilnej aplikácie; tieto dáta budú obsahovať informácie o čase, dátume a polohe, type zariadenia, výrobcovi zariadenia, modeli zariadenia, verzii operačného systému, využití pamäte.

 

Zároveň spoločnosti poskytujúce užívateľovi systémy a služby pre prevádzku jeho mobilného zariadenia (Google, Apple, Microsoft atď.) získajú prístup k informáciám o využití Mobilnej aplikácie užívateľom.

 

Ak je užívateľ Mobilnej aplikácie zároveň registrovaným užívateľom, platia pre spracovanie Osobných údajov užívateľa pri využívaní Mobilnej aplikácie Podmienky spracovania osobných údajov v databáze registrovaných zákazníkov obchodov Dráčik.

 

4.       Účel spracovania

Osobné údaje sú spracované pre nasledujúci účel spracovania Osobných údajov: vedenie Osobných údajov dotknutej osoby v databáze registrovaných zákazníkov obchodov Dráčik, ďalej ak je zákazníkovi vydaná vernostná karta Dráčik – Rozprávková karta: pridelenie zákazníckeho čísla (čísla vernostnej karty) a údaje o jej využívaní, vedenie údajov o nákupoch dotknutej osoby (zákazníka) uskutočnených v e-shope Dráčik, v predajniach Dráčik a prostredníctvom Mobilnej aplikácie, ak ju zákazník má nainštalovanú, zasielanie ponúk tovaru elektronickými prostriedkami a poštou, poskytovanie zliav a výhod držiteľom vernostných kariet, usporiadavanie súťaží určených pre držiteľov vernostných kariet, obchodné, propagačné a reklamné aktivity a evidenčné a štatistické účely.

 

5.       Doba, na ktorú je súhlas udelený

Súhlas so spracovaním Osobných údajov na vyššie uvedené účely poskytuje dotknutá osoba na dobu platnosti vernostnej karty Dráčik – Rozprávkovej karty. Ak registrovaný zákazník nepožiada o vydanie Rozprávkovej karty, je súhlas udeľovaný na dobu registrácie. Osobné údaje využívané pri použití Mobilnej aplikácie Dráčik sa poskytujú na dobru inštalácie Mobilnej aplikácie Dráčik na mobilnom zariadení dotknutej osoby.

 

6.       Aktuálnosť a zmeny údajov

Dotknutá osoba prehlasuje, že Prevádzkovateľovi poskytla pravdivé, správne a aktuálne Osobné údaje. V prípade zmeny týchto údajov vykoná dotknutá osoba ich aktualizáciu.

 

7.       Osoby, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené

Dotknutá osoba súhlasí s tým, aby boli ňou poskytnuté Osobné údaje sprístupnené zmluvným partnerom Prevádzkovateľa (napr. prepravným spoločnostiam, reklamným agentúram, tlačiarenským spoločnostiam, subjektom poskytujúcim poradenstvo a odborné služby Prevádzkovateľovi) a subjektom z podnikateľskej skupiny Dráčik (ďalej len „Príjemcovia“) a to predovšetkým za účelom spolupráce na vernostnom programe Rozprávková karta – Dráčik, doručovania zásielok a obchodných vyrozumení (dodávky objednaného tovaru, ponuka tovarov, katalógy), umožnenia využívania vernostných kariet Dráčik – Rozprávková karta v obchodoch Dráčik, na e-shope Dráčik a prostredníctvom Mobilnej aplikácie. (Medzí príjemcov Osobných údajov môžu patriť zmluvní partneri Prevádzkovateľa a ďalej DRÁČIK - DUVI s.r.o. Brusnicová 7, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 768 860; Tinaco, spol. s ro, Brusnicová  7, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 17 322 251; Dráčik - DIVI s.r.o. Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 118 985, Dráčik – DUVI CZ s.r.o., so sídlom Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 242 11 567; Dráčik s.r.o. Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 28368541).

 

Dotknutá osoba berie na vedomie Informácie Prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov, s ktorými sa oboznámila a rozumie im a ktoré sú dostupné TU.

 

 

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA – MOBILNÁ APLIKÁCIA DRÁČIK

 

Ak chcete používať mobilnú aplikáciu Dráčik (ďalej len „Mobilná aplikácia“) na svojom mobilnom zariadení, prečítajte si nasledujúcu informáciu:

Spoločnosť Dráčik – DUVI SK s.r.o. so sídlom Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79245 / B ako Poskytovateľ Mobilnej aplikácie chráni Vaše osobné údaje a dbá na vysokú úroveň ich zabezpečenia. Radi by sme Vás upozornili, že Mobilná aplikácia môže využívať niektoré funkcie mobilného zariadenia užívateľa a získať tak prístup k osobným údajom užívateľa. Konkrétne sa jedná o tieto funkcie:

a)       Funkcie polohovacieho zariadenia – ak má používateľ na svojom mobilnom zariadení zapnutú funkciu polohovacích služieb, bude Mobilná aplikácia so súhlasom užívateľa využívať lokalizačné údaje mobilného zariadenia pre účely vyhľadania najbližších predajní Dráčik v okolí a navigácie k nim; v Mobilnej aplikácii je možné zakázať prístup k dátam z polohovacích služieb mobilného zariadenia (v závislosti na vývojovej verzii operačného systému, ktorý mobilné zariadenie využíva);

b)      Funkcie fotoaparátu – ak je užívateľ Mobilnej aplikácie držiteľom vernostnej karty Dráčik – Rozprávková karta, bude Mobilná aplikácia využívať funkciu fotoaparátu na skenovanie čiarového kódu vernostnej karty, pokiaľ sa užívateľ rozhodne prostredníctvom Mobilnej aplikácie uskutočniť nákup v obchode Dráčik za pomoci svojej vernostnej karty; užívateľ Mobilnej aplikácie má možnosť uskutočniť nákup bez využitia Mobilnej aplikácie v ktorejkoľvek predajni Dráčik alebo na webových stránkach Dráčik a v takom prípade nebude funkcia fotoaparátu využitá;

c)       Funkcia hlásenia chýb – ak dôjde v aplikácii k chybe (zlyhaniu), bude táto udalosť zaznamenaná prostredníctvom služieb tretích osôb v mobilnom zariadení a dáta budú odoslané Poskytovateľovi Mobilnej aplikácie; tieto dáta budú obsahovať informácie o čase, dátume a polohe, type zariadenia, výrobcovi zariadenia, modeli zariadenia, verzii operačného systému, využití pamäte.

 

Zároveň spoločnosti poskytujúce užívateľovi systémy a služby pre prevádzku jeho mobilného zariadenia (Google, Apple, Microsoft atď.) získajú prístup k informáciám o využití Mobilnej aplikácie užívateľom.

 

Ak je užívateľ Mobilnej aplikácie zároveň registrovaným užívateľom, platia pre spracovanie Osobných údajov užívateľa pri využívaní Mobilnej aplikácie Podmienky spracovania osobných údajov v databáze registrovaných zákazníkov obchodov Dráčik.Veková skupina
-
Cena od-do
-
Newsletter

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.

odoberať newsletter


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií