Rozprávková karta

Rozprávková karta je určená stálym zákazníkom predajní alebo Internetového obchodu Dráčik / ďalej len IO Dráčik / a oprávňuje ich využívať zľavy a iné výhody, ktoré sú výhradne pre držiteľov Rozprávkových kariet. Vydanie, používanie a zmeny podmienok sú obsiahnuté vo Všeobecných pravidlách, ktoré sú uvedené v každej predajni Dráčik.
 
PRAVIDLÁ V SKRATKE

Rozprávkovú kartu a jej výhody získate ihneď
po zakúpení tovaru v hodnote nad 16,60 €, vyplnení prihlášky a jej odovzdaní pri pokladni. Výhody Rozprávkovej karty môžete využívať ihneď od nasledujúceho nákupu. Nárok na vydanie Rozprávkovej karty nemá zákazník, ktorý si pri nákupe uplatní zľavu na inú Rozprávkovú kartu alebo Orange kartu.

Rozprávkové ceny = zľavy od 20% až do 50%
Na základe Rozprávkovej karty máte nárok nakupovať vybraný tovar za Rozprávkové ceny. Rozprávkové ceny nájdete v predajni a v katalógoch podľa cenoviek s označením “Rozprávková cena”.

Zľava 7% pri každom nákupe
Predložením Rozprávkovej karty pred platením pri pokladni dostanete zľavu 7% z hodnoty celého nákupu. Zľava sa vzťahuje aj na akciový a zlacnený tovar, nevzťahuje sa na Rozprávkové ceny a tovar označený cenovkou s textom: “Na túto cenu sa nevzťahujú ďalšie zľavy”.
 
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky dáva zákazník súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Prevzatím týchto údajov sa spoločnosť Dráčik - Divi s.r.o. zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov a použiť ich výhradne na evidenciu a spracovanie v spoločnosti Dráčik - Divi s.r.o.. Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva zákazník na dobu neurčitú. V prípade ak zákazník požiada o vyradenie údajov z databázy, budú všetky osobné údaje vymazané.

Držiteľ Rozprávkovej karty je povinný oznámiť centru spracovania údajov zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov uvedených v prihláške. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov majiteľa Rozprávkovej karty. Spoločnosť Dráčik - Divi s.r.o. si vyhradzuje právo vydať Rozprávkovú kartu až po kontrole uvedených osobných údajov v rozsahu Meno, priezvisko a bydlisko podľa preukazu totožnosti, prípadne iného hodnoverného dokladu.


Nahlasovanie zmien v evidencii Rozprávkovej karty:
Zmeny údajov / priezvisko, adresa a pod. / v evidencii môže robiť len držiteľ Rozprávkovej karty, ktorému bola karta vydaná. Pre overenie údajov je v žiadosti potrebné vždy nahlásiť číslo Rozprávkovej karty / nachádza sa pod čiarovým kódom nazadnej strane karty /, pôvodné údaje a nové údaje, ktoré chcete zmeniť. Žiadosť o zmenu môžete nahlásiť prostredníctvom pripomienkového formuláru alebo e-mailom na rozpravkovakarta@dracik.sk  
 
 
 
 
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE VYDÁVANIE A POUŽÍVANIE ROZPRÁVKOVEJ  KARTY

 

Rozprávková karta / ďalej len karta / je vernostnou kartou spoločnosti Dráčik –  DIVI s.r.o. / ďalej len Dráčik / a je vydávaná stálym zákazníkom spoločnosti podľa stanovených pravidiel.

 1. Vydanie karty je podmienené minimálnym nákupom v hodnote 16,60 €. Pri nákupe nemôže byť uplatnená zľava na inú Rozprávkovú kartu alebo Orange kartu. Po nákupe zákazník vyplní a odovzdá registračnú prihlášku na základe ktorej mu je pri pokladni vydaná karta. V prípade nákupu tovaru prostredníctvom Internetového obchodu Dráčik / ďalej len IO Dráčik / a vyplnení požadovaných údajov mu bude karta dodaná spolu s tovarom.

 2. Majiteľom karty je spoločnosť Dráčik – zákazník je držiteľom karty

 3. Držiteľ karty môže kartu využívať vo všetkých predajniach a IO Dráčik po dobu neurčitú.

 4. Karta je prenosná, čo znamená, že zákazník ju môže zapožičať komukoľvek a po predložení karty budú zľavy a výhody uznané každému, kto sa preukáže platnou kartou. Zákazník, ktorý má na karte vyššiu zľavu než 7% je povinný kartu fyzicky predložiť pri pokladni. V opačnom prípade mu bude uznaná len zľava vo výške 7%. Prostredníctvom IO Dráčik smie na kartu nakupovať výlučne majiteľ a najbližšia rodina so zhodným pobytom, aby nedochádzalo k zneužívaniu karty neoprávnenými osobami.

 5. Po predložení karty pri pokladni v predajniach Dráčik bude zákazníkovi uznaná aktuálna zľava na celý nákup s výnimkou tovarov, ktoré sú predávané za Rozprávkové ceny, alebo tovarov označených cenovkou s textom “Na túto cenu sa nevzťahujú ďalšie zľavy”.

 6. Rozprávkové ceny sú akciové ceny ktoré platia výlučne pre držiteľov Rozprávkových kariet a nie je možné na ne uplatniť ďalšie zľavy. Rozprávkové ceny sú označené v predajni a v katalógoch cenovkami s textom “Rozprávková cena”

 7. Iné výhody: Aktívni držitelia kariet budú dostávať na uvedenú adresu reklamné letáky a akciové ponuky.

 8. V prípade nahlásenia straty Rozprávkovej karty je možné vydať náhradnú kartu. Opätovné vydanie karty je spoplatnené. Poplatok zahŕňa manipulačné náklady.
  1. V predajni:

  Náhradnú Rozprávkovú kartu si môžete vybaviť priamo v predajni Dráčik, kde bola karta pôvodne registrovaná, alebo v ktorejkoľvek predajni Dráčik na Slovensku. Po vyplnení formulára a úhrade poplatku 1,- € Vám kartu na mieste vydajú. Podmienkou vydania karty na predajni je kontrola osobných údajov, ktoré musia súhlasiť s údajmi uvedenými pri registrácií.

  2. V predajni, pri nákupe nad 16,60 € (bez uplatnenia zľavy):

  Po nákupe a vyplnení registračného kupónu dostanete novú kartu. Stratu pôvodnej karty môžete, ale aj nemusíte nahlásiť. V tomto prípade je vydanie bezplatné a riadite sa pravidlami ako pri vydaní novej Rozprávkovej karty.
   

 9. Spoločnosť Dráčik si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať a rušiť Všeobecné pravidlá a tým aj niektoré výhody poskytované na základe Rozprávkovej karty. Upozornenie na tieto zmeny budú uverejnené v predajniach, v katalógu a na www.dracik.sk.

 10. Na vydanie karty neexistuje právny nárok a preto nemôže byť jej vydanie vymáhané súdnou alebo inou cestou. Škody spôsobené nevydaním karty nemôžu byť uplatňované k náhrade.

 11. Nahlasovanie zmien v evidencii Rozprávkovej karty:
  Zmeny údajov / priezvisko, adresa a pod. / v evidencii môže robiť len držiteľ Rozprávkovej karty, ktorému bola karta vydaná. Pre overenie údajov je v žiadosti potrebné vždy nahlásiť číslo Rozprávkovej karty / nachádza sa pod čiarovým kódom na zadnej strane karty /, pôvodné údaje a nové údaje, ktoré chcete zmeniť. Žiadosť o zmenu môžete nahlásiť prostredníctvom pripomienkového formuláru alebo e-mailom na rozpravkovakarta@dracik.sk  

 12. Zasielanie katalógov a akciových letákov na adresu je podmienené frekvenciou nákupov zákazníka, jeho inými aktivitami spojenými s používaním karty a rozhodnutím vedenia spoločnosti o zasielaní vybraných čísiel katalógov a akciových letákov. Na zasielanie na adresu neexistuje právny nárok a preto nemôže byť od spoločnosti nijakým spôsobom vynucované.

 

OVERENIE ZĽAVY

Overiť zľavu Vašej rozprávkovej karty si môžete TU.Značka
Veková skupina
-
Cena od-do
-
Newsletter

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.

odoberať newsletter


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií